Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy. Podkreśla indywidualne podejście do pacjenta, którego specyfiką jest ujmowanie emocjonalnego funkcjonowania pacjenta w związku terapeutycznym oraz opisywanie jego świata wewnętrznego poprzez interpretację.

Metodą leczenia jest aktywny dialog między pacjentem a psychoterapeutą, który umożliwia zrozumienie i przepracowanie wzorców odtwarzanych w relacjach z innymi, dzięki czemu możliwa jest zmiana i rozwój.

Psychoterapia psychoanalityczna nie jest poradnictwem, podawaniem gotowych rozwiązań, nie ma na celu wychować lub oceniać pacjenta.