top of page

 

 

 

"To, co traumatyczne, jest nieprzewidziane, niezgłębione, nieobliczalne... Nieoczekiwane, zewnętrzne zagrożenie, którego nie można pojąć, jest nie do zniesienia." 

Sándor Ferenczi 

 

 

Psychoterapia w języku polskim

 

Psychotherapy in English 
 

Psicoterapia en Español
 

Psicoterapia em Português

 

Katarzyna Karolina Pilipiuk

Gdynia - Śródmieście

Tel: (+48) 732-189-747

 

bottom of page